Získávám data ...
Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů
VeoVeo respektuje vaše soukromí, takže se nemusíte obávat, že vaše osobní údaje budou jakkoliv zneužity a zveřejněny.
Všechna shromážděná data jsou uložena na speciálně hlídaném místě, kde jejich krádež je prostě nemožná.
Vaše osobní údaje potřebujeme pouze pro odeslání zboží a kontakt s vámi - nic víc nikdy nepožadujeme!
Třetím stranám bez vašeho souhlasu nesdílíme žádné údaje. Vždy si můžete zrušit svůj účet a vaše osobní data z našeho obchodu. 
Každý klient má právo na přístup ke svým údajům a případně je opravit po přihlášení do obchodu.
Svěřené nám vaše osobní údaje jsou uloženy a chráněny v souladu se zásadami stanovenými v příslušných ustanoveních zákona.POLITIKA COOKIES
  1. Servis automaticky nepřebírá žádné informace, s výjimkou informací uvedených v souborech cookies.
  2. Soubory cookies (zvané „zákusky“) jsou informačními údaji, hlavně textové soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení uživatele servisu a jsou určené pro použití internetového servisu. Cookies obvykle obsahuje název internetové stránky, ze které pochází, dobu skladování v koncovém zařízení a unikátní číslo.
  3. Orgánem, který umísťuje na koncovém zařízení uživatele servisu soubory cookies a přístup k nim má servisní operátor
  4. Soubory cookies jsou využívány za účelem:

a)      Přizpůsobit obsah internetových stránek servisu k preferenci uživatele a optimalizaci využití webových stránek, zejména soubory umožňují identifikaci zařízení uživatele servisu a správně zobrazit webovou stránku, přizpůsobenou jeho individuálním potřebám,

b)      Vypracování statistik, které pomáhají pochopit, jakým způsobem uživatelé servisu využívají webové stránky, co umožňují zlepšení jejich struktury a obsahu,

c)       Udržení postu Uživatel servisu (po přihlášení) díky kterému Uživatel nemusí na každé stránce Servisu opětovně zadávat jménu a heslo,

  1. V rámci Servisu jsou použity dva základní druhy souborů cookies:  „dočasné“ (session cookies), nebo „trvalé“ (persistent  cookies). Cookies session jsou dočasnými soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení Uživatele do doby odhlášení, opuštění webové stránky, nebo odpojení internetu. Trvalé soubory jsou uchovány v koncovém zařízení Uživatele po dobu uvedenou v parametrech souborů, nebo do jejich odstranění Uživatelem.
  2. V rámci Servisu jsou používány následující druhy souborů cookies:

a)      „nezbytné“  soubory cookies, umožňující  používat služby  v rámci Servisu, jako na příklad ověřovací soubory využívané službami vyžadujícími ověření v rámci Servisu.

b)      Soubory  cookies pro zajištění bezpečnosti, na příklad využívané k detekci podvodů v ověřování v rámci Servisu,

c)       „výkonné“ soubory cookies umožňují shromažďování informací o způsobu používání internetového servisu,

d)      „funkční“ soubory cookies umožňují  "zapamatování“  Uživatelem vybraných nastavení a personalizaci uživatelského rozhraní, např. v jazyce nebo  regionu, ze kterého Uživatel pochází, velikost písma, vzhledu webové stránky, apod.

e)      „reklamní“ soubory cookies umožňují poskytnout Uživateli obsah reklam více přizpůsobených jejich zájmům.

  1. V mnoha případech software pro prohlížení internetových stránek (internetový prohlížeč) důmyslně dovolí ukládat soubory cookies v koncovém zařízení Uživatele. Uživatelé Servisu mohou kdykoliv změnit nastavení souborů cookies. Toto nastavení může být změněno tak, aby blokovalo automatickou obsluhu souborů cookies v nastavení internetového prohlížeče nebo informovat o nich pokaždé, kdy požádáte o to ve službě Uživatele Servisu.  Podrobné informace o možnostech a způsobech nakládání s nimi jsou dostupné v softwarovém nastavení (prohlížeči).
  2. Servisní Operátor informuje, že omezení používaných souborů cookies může mít vliv na některé funkce dostupné na internetových stránkách Servisu.
  3. Soubory cookies uvedené v koncovém zařízení Uživatele Servisu mohou být používané i spolupracujícími s operátorem Servisu inzerenty a partnery.
  4. Více informací na téma souborů cookies je dostupná v sekci „Nápověda“ v menu prohlížeče.